breadcrumbs_revolution_theme

Servicii de baza

Printr-o gama completă de servicii, specifice fiecărei faze a unui proiect, echipele noastre va asigura expertiza tehnică si operațională solicitata de proiectul agreat, modelat optim pe cerințele specifice ale afacerii Dvs.

Etapele unui proiect:


Pre-implementare Implementare Post-implementare
Etapa de inițiere din cadrul
unui proiect ce are drept
rezultat stabilirea strategiei de
realizare a obiectivului
propus, precum si a resurselor
implicate.
Etapa de implementare, de
elaborate in etapa de pre-
implementare, acceptată de
Dvs., cu implicarea resurselor
planificate, cuprinde activitățile:
Etapa de post-implementare,
așa cum si denumirea o
sugerează, definește perioada
in care produse implementate
(fie echipamente, fie aplicații
software etc.) sunt intrate in
producție, fiind acoperite de
garanție din partea
producătorului sau de
producătorului sau de
producătorului sau de
activități de tipul:
1. Analiza/consultanta -
activități specifice ce au drept
rezultat atât evaluarea stării
curente a sistemelor, cat si a
stării viitoare, funcție de
necesitățile/așteptările
clienților, precum si
consultanta de specialitate
privind transferul de la starea
curenta la cea viitoare.
Acoperă toate aspectele
legate de proiectarea,
implementarea sau
dezvoltarea unui sistem
informatic, atât din punct de
vedere hardware, cat si
software.
1. Instalare - activități
care au drept rezultat punerea
in funcțiune, la nivel de baza /
primar, a sistemului solicitat
de client. Instalarea
produselor hardware este in
general precedata de crearea
cadrului adecvat instalării
(site preparation), a cărei
responsabilitate revine de
regula clientului.
1. Asistenta tehnica -
activități prin care clientul
este asistat in realizarea unor
operațiuni specifice asupra
propriului sistem informatic.
Astfel, la solicitarea
beneficiarului, specialiștii
PRIDE SYSTEM pot asigura
sprijin tehnic competent de
specialitate, referitor la
repararea, dezvoltarea,
asamblarea sau instalarea,
testarea, întreținerea sau orice
alt serviciu tehnic sub forma
de instruire, perfecționare,
transmitere de informații
tehnice de specialitate,
aptitudini si servicii de
consultanta. Asistenta tehnica
include si formele de
asistenta transmise verbal
(telefonic).
2. Design/proiectare -
activități care au drept
rezultat specificațiile de
proiectare ale sistemului
solicitat de client (arhitectura,
funcționalitate, planificarea
desfășurării proiectului etc.);
2. Analiza/consultanta -
activități specifice, ce au drept
rezultat atât evaluarea stării
curente a sistemelor, cat si a
stării viitoare, funcție de
necesitățile/așteptările
clienților, precum si
consultanta de specialitate
privind transferul de la starea
curenta la cea viitoare.
Practic, acoperă toate
aspectele legate de
proiectarea, implementarea
sau dezvoltarea unui sistem
informatic, atât din punct de
vedere hardware, cat si
software, respectiv serviciile
aferente.
2. Suport tehnic
hardware/software - activități
specifice etapei de post-
implementare constând in:

 • Mentenanța - servicii
  de întreținere care acoperă
  o anumita perioada. Se fac
  proactiv si nu determinat
  de un eveniment, la
  inițiativa furnizorului,
  conform unui program
  prestabilit (reguli
  prestabilite referitoare la
  periodicitate, număr de
  intervenții, tarife orare).
  Pentru componentele
  software poate include
  accesul la (service pack-
  uri) noile variante ale
  aplicației (denumit uneori
  "subscription fee").

 • Remediere
  disfuncționalități - servicii
  de suport corectiv care
  acoperă o anumita
  perioada. Se fac la
  inițiativa clientului, fiind
  generate de apariția unor
  incidente neprevăzute. De
  la caz la caz, se poate
  garanta rezolvarea
  acestora conform unor
  reguli prestabilite (SLA -
  Service Leve
  Agreement).
 • 3. Audit - activități ce au
  drept rezultat măsurarea
  obiectiva a conformității unui
  sistem informatic in raport cu
  anumite standarde, reguli,
  metodologii, normative sau
  obiective propuse, activități
  ce aparțin unui proces
  complex structurat in trei
  etape: colectarea
  informațiilor, evaluarea
  propriu-zisa si raportarea
  3. Design/proiectare -
  activități care au drept rezultat
  specificațiile de proiectare ale
  sistemului solicitat de client
  (arhitectura, funcționalitate,
  planificarea desfășurării
  proiectului, etc.).
  4. Configurare/adaptare -
  activități specifice, ce pot fi
  precedate de acțiuni de
  instalare si au drept rezultat
  finalizarea punerii in
  funcțiune a unui sistem prin
  aducerea acestuia la
  parametrii de funcționare
  propuși.
  5. Audit - activități ce au
  drept rezultat măsurarea
  obiectiva a conformității unui
  sistem informatic in raport cu
  anumite standarde, reguli,
  metodologii, normative sau
  obiective propuse, activității
  ce aparțin unui proces
  complex structurat in trei
  etape: strângerea de
  informații, evaluarea propriu-
  zisa si raportarea.
  6. Asistenta tehnica -
  activității prin care clientul
  este asistat in realizarea unor
  operațiuni specifice asupra
  propriului sistem informatic.
  7. Dezvoltare software -
  activității specifice ce au
  drept rezultat
  crearea/modificarea unor
  soluții software la necesitățile
  specifice ale clientului
  8. Training specific -
  serviciu care consta în
  efectuarea activităților de
  instruire a personalului în
  vederea formării de abilitați în
  domeniul IT pentru ariile de
  interes solicitate.